PiS Gorzyce

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Spotkania z Mieszkańcami Gminy Gorzyce

E-mail Print PDF

Prawo i Sprawiedliwo?? zaprasza Mieszka?ców Gminy Gorzyce na spotkania z kandydatami PiS do Rady Gminy Gorzyce, Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, Sejmiku Województwa Podkarpackiego i na Wójta Gminy Gorzyce.

Read more...
 

Europoseł Tomasz Poręba stawia na ludzi młodych w nadchodzących wyborach

E-mail Print PDF

W sobot? 11 pa?dziernika w Rzeszowie odby?a si? konferencja zorganizowana przez Pos?a do Parlamentu Europejskiego Tomasza Por?b?, który przedstawiaj?c liderów list partii PiS w nadchodz?cych  wyborach samorz?dowych mówi?, ?e ludzie m?odzi w samorz?dzie to szansa dla Podkarpacia. Tym samym reklamowa? „m?od? twarz” partii.

 

 

Last Updated on Tuesday, 21 October 2014 14:17 Read more...
 

PiS zaprasza na Konwencję Wyborczą

E-mail Print PDF
Prawo i Sprawiedliwo?? zaprasza na Konwencj? Wyborcz?, której g?ównym elementem b?dzie prezentacja kandydatów PiS do Rady Gminy Gorzyce, Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, Sejmiku Województwa Podkarpackiego i na Wójta Gminy Gorzyce.

Last Updated on Friday, 17 October 2014 13:00 Read more...
 

Tomasz Poręba i Władysław Ortyl spotkali się z przyszłym komisarzem ds. transportu ws. Via Carpathia

E-mail Print PDF

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Rzeszowie europose? Tomasz Por?ba i marsza?ek W?adys?aw Ortyl poinformowali o dzia?aniach podejmowanych w Brukseli na rzecz budowy szlaku Via Carpathia. Tomasz Por?ba zapowiedzia?, ?e w grudniu z jego inicjatywy Komisja Transportu PE zorganizuje wys?uchanie publiczne po?wi?cone dost?pno?ci komunikacyjnej Europy Wschodniej.

Europose? Por?ba i marsza?ek Ortyl spotkali si? kilka dni temu z Marosem Šef?ovi?em, desygnowanym na stanowisko komisarza ds. transportu w nowej Komisji Europejskiej. Podczas spotkania przekonywali komisarza do dzia?a? na rzecz poprawy dost?pno?ci komunikacyjnej województwa podkarpackiego.

Read more...
 

Poręba: Samorządów może nie być stać na realizację projektów unijnych 2014-2020

E-mail Print PDF

Dzi? w Rzeszowie odby?a si? konferencja prasowa europos?a PiS Tomasza Por?by oraz marsza?ka województwa podkarpackiego W?adys?awa Ortyla. Politycy wskazywali na zagro?enie utraty ?rodków europejskich przez samorz?dy w zwi?zku z nowymi restrykcyjnymi przepisami ustawy o finansach publicznych okre?laj?cymi limit zad?u?enia.

 

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 12:30 Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 10

LINKI

BIURO POSELSKO-SENATORSKIE

JÓZEFA HRYNKIEWICZ

Poseł na Sejm RP

 

JANINA SAGATOWSKA

Senator RP

 

TOMASZ PORĘBA

Poseł do Parlamentu

Europejskiego


Gorzyce ul. Pańska 1 pokój 1

39-432 Gorzyce


Pełnomocnik PiS w Gminie Gorzyce

Krzysztof Laskowski tel. 505-673-634


BIURO CZYNNE:

Poniedziałek 17:00 - 19:00

Polub nas na Facebooku!